เกี่ยวกับเรา ขอหยุดการสั่งซื้อทางเวป ราคาไม่ถูกต้องเป็นราคาในอดีตไม่ได้ปรับ

ร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง

ประกอบกิจการค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ปะปา รวมทั้งอะไหล่และวัสดุอุปกรณ์สินค้าที่เกรียวข้อง

เป้าหมายธุรกิจ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเติมโตอย่างยั่งยืน

  • มีการมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้า รวมไปถึงมีการกระจายฐานลูกค้าให้มากขึ้น พร้อมทั้งสร้างชื่อเสียงของบริษัทจากความสำเร็จ
  • เพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานโดยการลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นและเพิ่มมาตราฐานการทำงาน รวมทั้งมีการรวมขั้นตอนการทำงานต่างๆ เข้าด้วยกัน
  • เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท

ประวัติความเป็นมา

2525 จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ทางร้านได้ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท 4 มีนาคม พ.ศ.2525 และได้เปิดกิจการ

2556 ทางห้าง ได้ลงทะเบียน สำหรับผู้ประกอปการที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐ

ได้ลงทะเบียน สำหรับผู้ประกอปการที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐ เมือวันที่ 04/11/2556

2559 ทางห้าง ได้ขยายกิจการ เปิดโกดังเพิ่ม เป็นแห่งที่ 2

ทางห้าง ได้ขยายกิจการ เปิดโกดังเพิ่ม เป็นแห่งที่ 2 เส้นรอบเมือง กาฬสินธุ์ (กำลังดำเนินการสร้าง) คิดว่าแล้วเสร็จในเร็วๆๆนี้